REGULAMIN BIBLIOTEKIZarządzenie nr 16/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017.862 ze zm.), § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Tracą moc:
1. Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo nr 6/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania gier planszowych w Wypożyczalni nr 113 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 września 2018 r.

/-/ Anna Fiszer - Nowacka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy     REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
                W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Statystyka

  • Odwiedzin: 6599913
  • W tym dzisiaj: 1053
  • Obecnie gościmy: 36
 Katalog zbiorów bibliotecznych

Wybrane nowości książkowe

Zakupione do Czytelni XVII
(ul. Powstańców Śląskich 17)Wybrane nowości filmowe

Zakupione do Czytelni XVII
(ul. Powstańców Śląskich 17)
 Używamy i polecamy: