REGULAMIN BIBLIOTEKIZarządzenie nr 16/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017.862 ze zm.), § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Tracą moc:
1. Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo nr 6/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania gier planszowych w Wypożyczalni nr 113 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 września 2018 r.

/-/ Anna Fiszer - Nowacka
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy     REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
                W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY


Statystyka

  • Odwiedzin: 6634374
  • W tym dzisiaj: 403
  • Obecnie gościmy: 87
 Katalog zbiorów bibliotecznych

 Program partnerski
Wybrane nowości książkowe

Zakupione do Wypożyczalni nr 119
(ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28c)Wybrane nowości multimedialne

Zakupione do Wypożyczalni nr 119
(ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28c)
 Używamy i polecamy: